Operaatio-, myynti- kehitys- ja tulosvastuu 24 vuotta. Käytössäsi. 

Liiketoimintatuloksiin pääsemme ottamalla lähestymistapaamme organisaation kolme keskeistä elementtiä, (1) Itse operaatiot, yrityksen perustehtävän, (2) Johtamisen, miten operaatioita johdetaan ja (3) Ihmiset, jotka ovat kaiken liikkeellepaneva voima.

Operaatioiden ensisijainen tehtävä on pitää oikeat tilaukset ja asiakastoimitukset liikkeellä oikeaan aikaan. Johtamisessa roolit, vastuut ja kehittäminen ovat kivijalka operaatioiden jatkuvassa kehityksessä. Ihmisille organisaatiossa tärkeintä on vaikuttaminen ja osallistuminen. Niiden onnistumiseksi meillä täytyy olla hyvä kommunikointi, vaikuttamisinfra ja osallistu(a)va johtamiskulttuuri.

Alla esimerkkihahmotelma Lean- transformaation rakenteesta, jonka kronologia on (a) diagnoosi nykytilasta, base line, (b) design tavoitetilaan ja siihen johtavaan polkuun, sekä (c) toteutus. Koulutus ja tuki ovat avustamassa alkuun pääsyä ja varmistamassa tuloksia.

Usein sovimme myös osaratkaisuista, esim. organisaation tavoitteet Diagnoosin ja Designin alustuksena, jonka jälkeen organisaation toteuttaa muutoksen itse.