Operaatio-, myynti- kehitys- ja tulosvastuu 24 vuotta. Käytössäsi. 

Operaatioihin ja liiketoimintaan lisää kilpailukykyä- toimitusvarmuus kohdalleen, toimitusajat ja läpimenoajat lyhyemmiksi. Vapauta käyttöpääoma parempaan käyttöön ja nosta sen tuottoa. Organisaation ja ihmisten johtaminen keskeisenä osana onnistumista

Talouden kasvaessa on joskus mahdollista kasvattaa liiketoimintaa. Lisääntyvä käyttöpääoman tarve voi tässä tilanteessa hidastaa haluttua kehitystä, tai nykyinen ohjaus- ja johtamismalli ei tue erinomaista toimituskykyä. Luotaus toimintoihin Lean- transformaation merkeissä on erinomainen ratkaisu tähänkin kysymykseen.


Moni tietää että jotain pitäisi tehdä. Harvempi tietää mitä. Vain harva tietää miten.